Polityka jakości i bezpieczeństwa żywności

Głównym i nadrzędnym celem działalności firmy „Gastronom P.H.” jest wysoka jakość oferowanych produktów, zgodna z oczekiwaniami klienta ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego, przez wszechstronne zaangażowanie pracowników działających na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa, aby w pełni zaspokoić potrzeby i oczekiwania naszych klientów.

Politykę firmy realizujemy poprzez osiąganie założonych celów Bezpieczeństwa Żywności:


  • kontynuowanie rozwoju organizacji poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością oraz wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania w celu zapewnienia ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa;
  • stosowanie zasad GMP i GHP oraz HACCP w celu dostarczenia bezpiecznych wyrobów zgodnych z wymaganiami prawa oraz klientów i konsumentów;
  • ciągłą poprawę produktywności, zastosowanie nowoczesnych technologii wytwarzania oraz narzędzi produkcyjnych w celu zapewnienia najlepszych standardów jakościowych oraz bezpieczeństwa żywności;
  • stały rozwój, dbałość o najwyższą jakość produktu, procesów i kadry, inwestowanie w nowoczesne rozwiązanie i zachęcanie każdego pracownika do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. Wykorzystywanie w jak najlepszym stopniu naszych kwalifikacji i kompetencji do realizacji powierzonych zadań.
  • Wszyscy pracownicy firmy „Gastronom P.H.” są w pełni świadomi swojej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wyrobu i wysoką jakość usług oraz zobowiązani do znajomości i przestrzegania w/w polityki. Dla zapewnienia wiarygodności naszych dążeń do realizacji przyjętych celów wprowadzamy do stosowania System Zarządzania Jakością. Niniejsza polityka jest znana i wprowadzona do działania przez pracowników firmy, a w imieniu Najwyższego Kierownictwa dołożę wszelkich starań, aby zapewnić środki na jej realizację.