Polityka prywatności

Gastronom P.H. Paweł Hurkała wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 955 204 0373 z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin, dalej jako „Administrator”, informuje, że:

a) Jest administratorem danych osobowych osób, które wysyłają do nas zapytanie lub dzwonią podając swoje dane osobowe.

b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod ww. adresem pocztowym, telefonicznie pod numerem telefonu 91/ 434 57 48. Za realizację praw osób, których dane dotyczą odpowiada Administrator.

c) Pani/a dane osobowe są przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie, w większości przypadków będą dotyczyć: przekazywania informacji handlowej o produktach oferowanych przez Administratora, zawarcia i wykonania umowy czy rozpatrzenia reklamacji.

d) Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Wszyscy odbiorcy zobowiązani są do zachowania w poufności otrzymanych danych.

e) Jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Panią/a zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, w przeciwnym wypadku będą usuwane niezwłocznie po realizacji Pani/a zapytania, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa wymagać będą dalszego przetwarzania, bądź dłuższy okres przetwarzania wynikać będzie z charakteru Pani/a zapytania.

f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

g) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa wymagać będą dalszego przetwarzania.

h) Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych, o ile przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Po wniesieniu takiego sprzeciwu, Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

i) Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.